รูปภาพ - สินอำไพวงศ์ แมนชั่น

ที่จอดรถสะดวก ด้าหน้าและด้านข้าง