รูปภาพ - แม่สลองวิลล่า , ดอยแม่สลอง

ทานอาหารพร้อมกับชมวิวดอยและหมอก ด้วยอากาศที่เย็นสบาย