Pong Salee Arboretum @ Chiang Rai

สวนรุกชาติแห่งนี้เป็นป่าธรรมชาติแห่งเดียวที่มีสภาพป่า สมบูรณ์มีไม้สักขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นไม้ชนิดดี มีค่า หายาก จึงควรอนุรักษ์ไว้ และป่าแห่งนี้อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงราย การ คมนาคมสะดวก น่าจะได้รับการปรับปรุงเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชน ดังนั้น สำนักงานป่าไม้เขตเชียงรายจึงขออนุมัติกรมป่าไม้ เพื่อจัดตั้งป่าสงวนแห่ง ชาติป่าโป่งสลี เป็นสวนรุกขชาติ และใช้ชื่อว่า “ สวนรุกขชาติโป่งสลี ” โดยใช้ที่ทำการป่าไม้แขวงที่ 4 เป็นที่ทำการและ มีเจ้าหน้าที่ปรับปรุงดูแลรักษาตลอดมา

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

All Reviews (1)

จู้จุ ผู้น่ารัก
2015-03-12 19:46:16

วันนี้อยากแนะนำที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ออกแนวอนุรักษ์ป่าไม้กันหน่อย ที่นี่อยู่ใกล้เมืองเชียงรายคะ ขับรถเลยออกจากเมืองไปอยู่แถว ต.ป่าอ้อดอนชัย นี่เลยคะ “สวนรุกขชาติ หรือสวนสักโป่งสลี” ที่นี่มีพื้นที่ราว 668 ไร่ เป็นสวนป่าสักที่มีต้นสักหลายพันต้น อายุของต้นสักบางต้นมากกว่า 50 ปีเลยทีเดียว นอกจากที่น.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion