Jiraprawat Camp Sport Center

Contact :

กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ กลางแดด นครสวรรค์ 60000


Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

Featured :

Tags :

Price Range :

- ( Baht)

Descriptions :

เป็นศุนย์กีฬาภายในค่ายจิรประวัติเพื่อเป็นที่ออกกำลังกายของทหารและพลเรือนในพื้นที่รอบข้างเพื่อกระตุ้นให้ทหารและพลเรือนหันมารักสุขภาพ ชวนกันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นและที่แห่งนี้ยังเป็นที่ที่จัดการแข่งขันกีฬาของกองทัพอย่างต่อเนื่อง

Photo Album (0)

No photo, Add new photo here

สนใจให้ทีมงานรีวิวร้านค้า/เพิ่มข้อมูลร้านใหม่ ติดต่อ Sale@PaiNaiDii.com

All Reviews (0)

No review,
Write a first review

สนใจให้ทีมงานรีวิวร้านค้า/เพิ่มข้อมูลร้านใหม่ ติดต่อ Sale@PaiNaiDii.com

Discussion

Map : Jiraprawat Camp Sport Center

Loading.....