สวนรุกขชาติแม่สุริน @ แม่ฮ่องสอน

สวนรุกขชาติแม่สุรินตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 เดิมเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อชุมชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 สำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งเป็นสวนรุกขชาติและผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แม่เงา-แม่สำเพ็ง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีเนื้อที่ 3,293 ไร่ โดยใหัชื่อว่า สวนรุกขชาติเพื่อชุมชนแม่สุริน ในปี พ.ศ. 2528 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสวนรุกขชาติเพื่อชุมชนหนองสามหน่วย และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสวนรุกขชาติแม่สุริน จนปัจจุบัน
พรรณไม้ในสวน : พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ในป่าเต็งรัง ผสมสนสองใบและก่อชนิดต่างๆ พรรณไม้อื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น ค่าหด รักใหญ่ แสลงใจ สารภีป่า มะแฟน ตับเต่าต้น ส้าน กุ๊ก มะม่วง หัวแมงวัน คำมอกหลวง เหมือด ฯลฯ

เวลาเปิดทำการ :

จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

ลักษณะร้านค้า :

มีที่จอดรถ , เหมาะสำหรับกลุ่ม

แสดงความคิดเห็น