สวนสาธารณะบึงทับกระดาน

เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ์สวนสาธารณะบึงทับกระดาน เป็นสวนสาธารณะ มีศาลาพักผ่อน ศาลากลางน้ำ สวนสุขภาพ และเป็นสวนหย่อม จะมีการปล่อยปลาลงในบึง และจะปล่อยให้จับปลาในช่องเดือนเมษายนของทุกปี เป็นการทำรายได้ให้กับหมู่บ้าน และยังเป็นแหล่งอาหาร ให้กับคนในตำบลวังแดงด้วย สวนสาธารณะบึงทับกระดาน แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งอนุรักษ์สัตว์ปีกแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ ที่สวยงาม มีศาลาพักร้อนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ มีปลาหลากหลายชนิด มีสนามเด็กเล่น ร้านค้า ร้านอาหารสด ๆ บริการแก่นักท่องเที่ยว เพื่อนั่งชมบริเวณโดยรอบบึงอย่างสะดวกสบาย

เวลาเปิดทำการ :

จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

ลักษณะร้านค้า :

คำค้น :

แสดงความคิดเห็น