อาร์เดล แกลเลอรี่

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล เป็นผลผลิตทางศิลปะที่เติบโตขึ้นได้ด้วยการประสานร่วมมือกันระหว่างคุณค่าทางศิลปะซึ่งถือเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญประการแรกของการบริหารจัดการหอศิลป์ ขณะเดียวกันก็อาศัยกลไกทางธุรกิจเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนและหล่อเลี้ยงให้หอศิลป์สามารถเป็นองค์กรที่ยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นถึงความหลากหลายทางความคิดและการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปะในทุกรูปแบบ

ข้อมูลติดต่อ :

0 2422 2092, 08 7001 2001
http://www.ardelgallery.com

ระดับราคา :

- ( บาท)

เวลาเปิดทำการ :

จันทร์ -
อังคาร 10:30 - 19:00
พุธ 10:30 - 19:00
พฤหัส 10:30 - 19:00
ศุกร์ 10:30 - 19:00
เสาร์ 10:30 - 19:00
อาทิตย์ 10:30 - 17:30

ลักษณะร้านค้า :

มีที่จอดรถ , เหมาะสำหรับกลุ่ม , เหมาะสำหรับเด็ก

แสดงความคิดเห็น