พิพิธภัณฑ์ศิริราช

พิพิธภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลศิริราชเริ่มมาจากการเก็บและ จัดแสดงสิ่งของของแต่ละภาควิชา โดยในปีพ.ศ. 2525 มี พิพิธภัณฑ์ที่เปิดรวม 13 แห่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปพิพิธภัณฑ์ คงเหลือเพียง 6 แห่งที่สามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มี โอกาสเข้าเยี่ยมชม เป็นแหล่งเรียนรู้ และคลังวัตถุทรงคุณค่า จัดตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย
1. พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส
2. พิพิธภัณฑ์นิติเวชวิทยา สงกรานต์ นิยมเสน
3. พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา
4. พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน
5. พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์และห้องปฏิบัติการสุด แสงวิเชียร
ทั้งหมด เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กในลักษณะ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ (Medical Museum)

ข้อมูลติดต่อ :

02- 419 2600 ต่อ 2618,2619
https://www.facebook.com/siriraj.museum

ระดับราคา :

- ( บาท)

เวลาเปิดทำการ :

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัส 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00
เสาร์ 09:00 - 16:00
อาทิตย์ -

บทความที่เกี่ยวข้อง (1)

พิพิธภัณฑ์ศิริราช ท่าวังหลัง (พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน)

แสดงความคิดเห็น

แผนที่ : พิพิธภัณฑ์ศิริราช

Loading.....