พิพิธภัณฑ์ศิริราช

ข้อมูลติดต่อ :

02- 419 2600 ต่อ 2618,2619
https://www.facebook.com/siriraj.museum

ระดับราคา :

- ( บาท)

เวลาเปิดทำการ :

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัส 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00
เสาร์ 09:00 - 16:00
อาทิตย์ -

คำบรรยาย :

พิพิธภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลศิริราชเริ่มมาจากการเก็บและ จัดแสดงสิ่งของของแต่ละภาควิชา โดยในปีพ.ศ. 2525 มี พิพิธภัณฑ์ที่เปิดรวม 13 แห่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปพิพิธภัณฑ์ คงเหลือเพียง 6 แห่งที่สามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มี โอกาสเข้าเยี่ยมชม เป็นแหล่งเรียนรู้ และคลังวัตถุทรงคุณค่า จัดตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย
1. พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส
2. พิพิธภัณฑ์นิติเวชวิทยา สงกรานต์ นิยมเสน
3. พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา
4. พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน
5. พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์และห้องปฏิบัติการสุด แสงวิเชียร
ทั้งหมด เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กในลักษณะ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ (Medical Museum)

บทความที่เกี่ยวข้อง (1)

พิพิธภัณฑ์ศิริราช ท่าวังหลัง (พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน)

แสดงความคิดเห็น

แผนที่ : พิพิธภัณฑ์ศิริราช

Loading.....