สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพมหานคร

อยู่ที่บริเวณกรมประมง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและแคนาดาตั้งแต่ พ.ศ.2521 อาคารที่จัดแสดงมี 2 ชั้น จัดแสดงสัตว์น้ำจืดและพืชน้ำจืดต่าง ๆ

เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น.

อันตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก นักเรียน นักศึกษา 10 บาท ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ไม่เสียค่าเข้าชม

ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2940 5623, 0 2940 6543, 0 2562 0600 - 15 ต่อ 5118, 5220, 5221, 5222 โทรสาร 0 2940 5623

ข้อมูลติดต่อ :

0 2940 5623, 0 2940 6543, 0 2562 0600 - 15 ต่

ระดับราคา :

฿ (0-100 บาท)

เวลาเปิดทำการ :

จันทร์ -
อังคาร 10:00 - 16:00
พุธ 10:00 - 16:00
พฤหัส 10:00 - 16:00
ศุกร์ 10:00 - 16:00
เสาร์ 10:00 - 16:00
อาทิตย์ 10:00 - 16:00

แสดงความคิดเห็น