รูปภาพ - วัดวังก์วิเวการาม

แสงสุดท้าย ก่อนลาจากที่วังก์วิเวการาม...