รูปภาพ - วัดวังก์วิเวการาม

ภาพแรกที่กดชัตเตอร์เมื่อมาถึงที่นี่...