รูปภาพ - วัดวังก์วิเวการาม

ความงดงามของพระพุทธรูปที่นี่ บ่งบอกถึงศรัทธาได้เป็นอย่างดี...