รูปภาพ - วัดวังก์วิเวการาม

พระพุทธรูปที่คนที่นี่ศรัทธา...