รูปภาพ - วัดวังก์วิเวการาม

ประตูที่งดงามเหมือนภาพวาดบนภาพถ่าย...