Khongdee Muanggarasin Museum

ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเดิม) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของดีเมืองกาฬสินธุ์ จัดเป็นห้องบรรยายสรุป ห้องเจ้าเมือง ห้องศาสนา ห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ห้องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวผู้ไท ห้องวิจิตรแพรวา ห้องศึกษาค้นคว้าเรื่องหัตถกรรม ห้องสาธิตจำหน่ายผ้าไหมแพรวา และของที่ระลึกพื้นเมือง โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00&ndash16.30 น.ไม่เสียค่าเข้าชม ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเดิม) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของดีเมืองกาฬสินธุ์ จัดเป็นห้องบรรยายสรุป ห้องเจ้าเมือง ห้องศาสนา ห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ห้องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวผู้ไท ห้องวิจิตรแพรวา ห้องศึกษาค้นคว้าเรื่องหัตถกรรม ห้องสาธิตจำหน่ายผ้าไหมแพรวา และของที่ระลึกพื้นเมือง โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00&ndash16.30 น.ไม่เสียค่าเข้าชม

Categories :

Tourist Attraction / Museum

Contact :

+66 4381 5805-6

Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday 8:00 AM - 4:30 PM
Tuesday 8:00 AM - 4:30 PM
Wednesday 8:00 AM - 4:30 PM
Thursday 8:00 AM - 4:30 PM
Friday 8:00 AM - 4:30 PM
Saturday 8:00 AM - 4:30 PM
Sunday 8:00 AM - 4:30 PM

All Reviews (1)

N'Ployy Suwannarong
2015-03-12 19:52:15

วันนี้มีโอกาส ได้แวะเวียนมาเที่ยว... พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางหลังเก่า ลักษณะเป็นพื้นที่ในการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน....โดยเน้นการสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชน... แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น.. การจัดห้องพิพิธภัณฑ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion