Sree boon ruang temple (Neau temple)

อยู่ถัดจากวัดกลางเป็นวัดเก่าแก่ในเขตเทศบาลเมือง ซึ่งมีเสมาจำหลักเมืองฟ้าแดดสงยางจำนวนหนึ่งเก็บรักษาไว้ โดยปักไว้รอบพระอุโบสถ หลักเสมาจำหลักที่สวยงามคือ หลักที่จำหลักเป็นรูปเทวดาเหาะอยู่เหนือปราสาททำเป็นซุ้มเรือนแก้ว (ศิลปะแบบทวาราวดี) ซ้อนกันเป็น 2 ชั้น ล่างสุดมีรูปกษัตริย์ พระมเหสี และพระโอรส อยู่ถัดจากวัดกลางเป็นวัดเก่าแก่ในเขตเทศบาลเมือง ซึ่งมีเสมาจำหลักเมืองฟ้าแดดสงยางจำนวนหนึ่งเก็บรักษาไว้ โดยปักไว้รอบพระอุโบสถ หลักเสมาจำหลักที่สวยงามคือ หลักที่จำหลักเป็นรูปเทวดาเหาะอยู่เหนือปราสาททำเป็นซุ้มเรือนแก้ว (ศิลปะแบบทวาราวดี) ซ้อนกันเป็น 2 ชั้น ล่างสุดมีรูปกษัตริย์ พระมเหสี และพระโอรส

Contact :

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานจังหวัดกาฬส

Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Featured :

Tags :

วัด

All Reviews (1)

It's Me OiL
2015-03-13 15:55:11

กาฬสินธุ์ จังหวัดเล็กๆในภาคอิสาน ที่น้อยคนนักเคยไป เราในฐานะคนบ้านใกล้เรือนเคียง ขอแนะนำวัดสวยในกาฬสินธุ์ ให้เพื่อนๆรู้จักกันบ้าง วัดนี้ชื่อว่า วัดศรีบุญเรือง หรือวัดเหนือ นั่นเอง

วัดศรีบุญเรือง จากวงเวียนโปงลาง ไปตามทางถ.กาฬสินธุ์ไปทางอนุสาวรีย์พระยาไชยสุนทร ถึงห้าแยกอนุสาวรีย์แล้วให้เลี้ยวขวาเข.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion