Khlong Nam Lai Waterfall

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

Featured :

Tags :

All Reviews (1)

I'm immelie
2015-01-16 23:32:58

น้ำตกคลองไหล มีชื่อเรียกอีกอีกชื่อนึงว่าน้ำตกปางควาย
การเดินทางก็ไม่ยุ่งยาก แต่จะมีขึ้นเขาลงเนินกันนิดหน่อยค่ะ อยู่ก่อนถึงอำเภอคลองลาน
มีถนนแยกเข้าน้ำตก เรียกว่า ถนนปางควาย เข้าไปประมาณ 10 กิโล ถึงเลยค่ะ
เรื่องจอดรถก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะที่จอดรถกว้างขวาง ห้องน้ำที่นี่แยกชายหญิง
มีจุดบริการ สำหรั.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion