Wat Nak Watchara Sophon

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

Featured :

Tags :

All Reviews (1)

KookKai Kook
2015-01-18 22:16:16

วัดนาควัชรโสภณ (หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "วัดช้าง")
วัดแห่งนี้ถือเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ ในจังหวัดกำแพงเพชร
เลขที่ 32 ถนนสายกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

วัดนาควัชรโสภณ มีเนื้อที่โดยรวมถึง 62 ไร่ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2511 ได้รับพระราชทานวิ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion