Ku Pueai Noi

กู่เปือยน้อย หรือ พระธาตุกู่ทอง ถึงแม้จะเป็นปราสาทหินที่มีขนาดไม่ใหญ่เท่ากับปราสาทหินพิมายหรืออีกหลายแห่งที่พบทางอีสานตอนใต้แต่ก็นับเป็นปราสาทเขมรที่สมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เป็นศิลปะผสมระหว่างศิลปะเขมรแบบบาปวนและแบบนครวัด สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู แผนผังการก่อสร้างมีความหมายเป็นเขาพระสุเมรุซึ่งถือเป็นแกนจักรวาลอันเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าที่เรียกว่า ศาสนบรรพต สิ่งก่อสร้างภายในบริเวณปราสาทเป็นไปตามแบบแผนของศาสนสถานขอมโบราณ หน้าบันขององค์ปรางค์ประธานสลักเป็นพระยานาคราชมีลวดลายสวยงามมาก ทับหลังสลักเป็นรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่นับว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โคปุระ (ซุ้มประตู) อยู่ทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ด้านข้างโคปุระเจาะเป็นช่องหน้าต่าง กำแพงแก้ว มีฐานเป็นบัวคว่ำบัวหงาย มีการสลักศิลาแลงเป็นร่องแบบลาดบัว

การเดินทาง จากขอนแก่นจะใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 (ขอนแก่น-บ้านไผ่) ระยะทาง 44 กิโลเมตร เข้าทางหลวงหมายเลข 23 (บ้านไผ่-บรบือ) ไปอีกประมาณ 11 กิโลเมตร แล้วแยกขวาเข้าสู่อำเภอเปือยน้อยอีก 24 กิโลเมตร

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday 8:30 AM - 5:30 PM
Tuesday 8:30 AM - 5:30 PM
Wednesday 8:30 AM - 5:30 PM
Thursday 8:30 AM - 5:30 PM
Friday 8:30 AM - 5:30 PM
Saturday 8:30 AM - 5:30 PM
Sunday 8:30 AM - 5:30 PM

All Reviews (1)

ปรางเพชร พลประโคน
2015-03-31 08:25:50

ขอนแก่นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบ และอีกสถานที่ที่น่าไปเยี่ยมชมอีกที่นั่นก็คือ ปราสาทเปือยน้อย หรือ พระธาตุกู่ทอง หรือ กู่เปือยน้อย เป็นปราสาทสมัยบาปวนที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีแผนผังโดยรวมเป็นปราสาท 3 หลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ด้านหน้.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion