รูปภาพ - กู่เปือยน้อย

ด้านหน้าปราสาทหลังกลาง ปราสาทเปือยน้อย