Hongthong temple

ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลสองคลองอำเภอบางปะกง มีการสร้างเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุในทะเลใช้ชื่อว่า พระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากรณ์ปราชญ์ศรนิลอนุสรณ์ เป็นที่บรรจุพระธาตุอรหันต์ในทะเลซึ่งเป็นแห่งแรกของโลก ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลสองคลองอำเภอบางปะกง มีการสร้างเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุในทะเลใช้ชื่อว่า พระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากรณ์ปราชญ์ศรนิลอนุสรณ์ เป็นที่บรรจุพระธาตุอรหันต์ในทะเลซึ่งเป็นแห่งแรกของโลก

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

All Reviews (1)

BaNaNa Lover
2012-03-19 14:59:05

ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่จะทำให้คุณรู้สึกถึงความสวยงาม และแปลกตาในเวลาเดียวกัน ชวนให้คนใฝ่ธรรมมะ พร้อมๆกับการสนใจธรรมชาติได้เพลิดเพลินไปกับสถานที่แห่งนี้ “วัดหงษ์ทอง จังหวัด ฉะเชิงเทรา”

ครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้ไปที่นี่เพราะแม่เป็นคนชักชวนค่ะ วัดหงษ์ทองเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมทะเล โดยตัว.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Related Articles (2)

เชื่อหรือไม่นี่แปดริ้ว! 8 ที่เที่ยว Unseen จ.ฉะเชิงเทรา

ทึ่งไม่รู้จบ! 7 ที่เที่ยว Unseen เมืองไทย ชีวิตนี้ต้องไปสักครั้ง

Discussion