Hat Dong Tan

เป็นหาดที่สวยงาม โค้งมนไปตามขอบอ่าวสัตหีบตั้งแต่ที่ว่าการอำเภอสัตหีบเข้าไปในกองเรือยุทธการ เรียงรายไปด้วยต้นตาลซึ่งขึ้นอยู่ ณ ที่นี้มาช้านาน อันเป็นที่มาของชื่อชายหาดแห่งนี้ เป็นหาดที่สวยงาม โค้งมนไปตามขอบอ่าวสัตหีบตั้งแต่ที่ว่าการอำเภอสัตหีบเข้าไปในกองเรือยุทธการ เรียงรายไปด้วยต้นตาลซึ่งขึ้นอยู่ ณ ที่นี้มาช้านาน อันเป็นที่มาของชื่อชายหาดแห่งนี้

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

All Reviews (1)

Peacherz Cullen
2012-04-12 16:05:13

วันนี้พีชเชอร์จะพาเพื่อนๆมารู้จัก "หาดดงตาล" กันค่ะ เป็นหาดที่อยู่ในกองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ สิ่งที่พีชเชอร์ชอบ คือ หาดทารายนั้นขาวสะอาดกว่า บางแสน หรือพัทยา ผู้คนที่มาเล่นน้ำทะเลที่นี่ไม่เยอะ ไม่พลุกพล่านค่ะ

อาจเป็นเพระส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการทหาร หรือ ญาติๆของข้าราชการทหารเท่า.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ