หมู่บ้านคลองเรือ

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีบริการโฮมสเตย์ และกิจกรรมท่องเที่ยว ได้รับรางวัลจากหลายองค์กร ทั้งจาก PATA และรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Tourism Award ปี 2549 หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีบริการโฮมสเตย์ และกิจกรรมท่องเที่ยว ได้รับรางวัลจากหลายองค์กร ทั้งจาก PATA และรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Tourism Award ปี 2549

ข้อมูลติดต่อ :


ระดับราคา :

- ( บาท)

เวลาเปิดทำการ :

ลักษณะร้านค้า :

แสดงความคิดเห็น