Chiangsaen National Museum

เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่ได้จากบริเวณเมืองโบราณเชียงแสนและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา พระพุทธรูปและศิลาจารึกจากเชียงแสนและจากจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งให้ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี การตั้งถิ่นฐานของชุมชน และประวัติการสร้างเมืองเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อและชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น เครื่องเขิน เครื่องดนตรี เครื่องประดับ เป็นต้น

Categories :

Tourist Attraction / Museum

Contact :

053 777 102

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

All Reviews (2)

Kunakorn Ruksitanondha
2021-02-23 14:42:10

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ใกล้ประตูป่าสักและวัดเจดีย์หลวงครับ


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน ก่อตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช 2500 เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำแหล่งโบราณคดีเมืองเชียงแสน ทำหน้าที่ในการเก็บรักษาและจัดแสดง โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ได้จากการสำรวจ ขุดแต่งและบู.. Read more

wootthikrai kirengkraiyos
2014-04-17 08:21:19

พิพิธภัณธสถานแห่งชาติเชียงแสน ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ที่นี่เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖-๐๐ น. ปิด วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ - สำหรับค่าธรรมเนียมในการเข้าชม คนไทย 10 บาท ต่างชาติ 30 บาท
ที่นี่เป็นที่รวบรวม ศิลปโบราณวัตถุ ที่ได้จ.. Read more

Show 1 to 2 of 2 Items

Discussion