Vavee

จิบชาท่ามกลางทะเลหมอกบนดอยวาวี ดอยวาวี หรือดอยช้าง ทอดตัวอยู่ท่ามกลางวงล้อมของขุนเขาบ้านดอยมีทัศนียภาพที่งดงาม ดอยวาวี ดอยวาวีเป็นชุมชนเล็ก ๆ มีวิถีชีวิตสงบ เป็นแหล่งปลูกชาพันธุ์ดีคือชาอู่หลง เบอร์ 12 กล่าวกันว่าการปลูกชาครั้งแรกในประเทศไทยเริ่มต้นที่ดอยวาวี และยังมีต้นชาพันปีอยู่กลางป่าในเขตบ้านใหม่พัฒนา ขนาด 3 คนโอบ ในเดือนธันวาคมทุกปีมีการงานเทศกาลชิมชาวาวี การเดินทาง อยู่ห่างจากตัวเมือง 85 กิโลเมตร จากทางหลวงหมายเลข 118 สายแม่สรวย-เชียงราย แยกขวาไปตามถนนสายบ้านตีนดอย-บ้านใหม่หมอกจ๋าม ผ่านเขื่อนแม่สรวย เส้นทางมีสภาพค่อนข้างคดเคี้ยว เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง รถยนต์ทุกประเภทสามารถเดินทางได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี โทร. 0 5360 5950 www.vavee.net จิบชาท่ามกลางทะเลหมอกบนดอยวาวี ดอยวาวี หรือดอยช้าง ทอดตัวอยู่ท่ามกลางวงล้อมของขุนเขาบ้านดอยมีทัศนียภาพที่งดงาม ดอยวาวี ดอยวาวีเป็นชุมชนเล็ก ๆ มีวิถีชีวิตสงบ เป็นแหล่งปลูกชาพันธุ์ดีคือชาอู่หลง เบอร์ 12 กล่าวกันว่าการปลูกชาครั้งแรกในประเทศไทยเริ่มต้นที่ดอยวาวี และยังมีต้นชาพันปีอยู่กลางป่าในเขตบ้านใหม่พัฒนา ขนาด 3 คนโอบ ในเดือนธันวาคมทุกปีมีการงานเทศกาลชิมชาวาวี การเดินทาง อยู่ห่างจากตัวเมือง 85 กิโลเมตร จากทางหลวงหมายเลข 118 สายแม่สรวย-เชียงราย แยกขวาไปตามถนนสายบ้านตีนดอย-บ้านใหม่หมอกจ๋าม ผ่านเขื่อนแม่สรวย เส้นทางมีสภาพค่อนข้างคดเคี้ยว เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง รถยนต์ทุกประเภทสามารถเดินทางได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี โทร. 0 5360 5950

Contact :

0 5360 5932 ต่อ 101

Price Range :

- ( Baht)

All Reviews (1)

Ringring Wang
2015-01-27 15:55:59

สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี ภายในมีบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวและคอยให้คำแนะนำ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมไปรอบๆ เพื่อไปชมขั้นตอนเพาะชำ เก็บผลผลิตและแปรรูปกาแฟ แต่เมื่อมาถึงดอยวาวีแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้คือ "ชา" ไปชมไร่ชาพันธุ์ดีทั้งชาอู่หลง ชาชิงชิง และชาอัสสัม ที่ปลูกอยู่บนเนินเขา นักท่องเที่ยวสามาร.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion