พระธาตุเขาเขียว (พระธาตุนางเกี๋ยง)

ประวัติพระธาตุเขาเขียว ค้นพบโดยอาจารย์หนานแก้ว พัฒนพงษ์ศิริ จาก ปั๊บกระดาษสา ซึ่งเป็นภาษา ตั๋วเมือง
พระธาตุเขาเขียวสร้างประมาณ พ.ศ. 2401 โดยพระยาขุนแสนหมวกเหล็ก ซึ่งมีบุตรสาว 3 คน คนแรกชื่อนางปุก ได้สร้างพระธาตุที่บ้านหก ต.บุญเรือง อ.เชียงของ คนที่2 ชื่อนางบัวเขียวได้สร้างพระธาตุไว้ที่บ้านครึ่งเหนือ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ คนที่3 ชื่อนางเกี๋ยง ได้สร้างพระธาตุไว้ที่บ้านเกี๋ยง ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ พระธาตุทั้ง3 องค์จึงเรียกว่า พระธาตุสามพี่น้อง ในปี พ.ศ.2497 พระอธิการบุญมา ได้ร่วมกับคณะศรัทธาวัดบ้านเกี๋ยงได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ ดังที่ได้เห็นในทุกวันนี้
พระธาตุเขาเขียวตั้งอยู่บนม่อนดอยด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน มีสภาพเป็นป่าโปร่ง ตัวโบราณสถานยังคงปรกฎกำแพงแก้ว และเจดีย์ในสภาพดีอยู่ ส่วนรูปแบบของเจดีย์เป็นรูปแบบล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-22

เวลาเปิดทำการ :

จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

ลักษณะร้านค้า :

มีที่จอดรถ , เหมาะสำหรับกลุ่ม

แสดงความคิดเห็น