Tham Phra Pha Ngam

ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก(ชื่อเดิมคือวัดถ้ำพระผางาม) ตั้งอยู่ หมู่ ๙ บ้านผางาม ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย บน เส้นทางระหว่างที่ตั้งอำเภอเวียงชัยไปอำเภอพญาเม็งราย อยู่บนภูเขาเล็กๆ ที่สัปปายะ ซึ่งชาวบ้านแถบนั้นเรียกว่า ผาคอก

Contact :

+(66)-(53)-736513
http://www.thongsuk.org/

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

เปิดบริการทุกวัน

All Reviews (1)

I'm immelie
2015-03-13 18:05:07

วัดถ้ำพระผาคอก หรือเดิม คือวัดพระผางาม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก
ตั้งอยู่ที่ บ้านผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย อยู่บนภูเขาเล็กๆ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของผู้ปฎิบัติธรรมทุกวัยค่ะ ไม่ว่าจะเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ นิยมเดินทางมาปฎิบัติธรรมกันที่นี่อย่างคับคั่งกันเลย


สถานที่ปฎิบัติธรรมแ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion