Huai Luek Royal Project Development Centre

ย้อนไปเมื่อราวปี พ.ศ. 2521 เมื่อชาวเขาเผ่าม้งได้อพยพหาที่ทำกินแห่งใหม่ และได้ถวายฎีกาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอที่ทำกินแห่งใหม่ ทดแทนที่เก่าที่มีสภาพดินไม่เหมาะสม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โครงการหลวงเข้าช่วยเหลือ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการบูรณะพื้นที่ทำกินบ้านห้วยลึก แม้จะใช้เวลานานในการปลูกป่าทดแทนและดูแลผืนป่า ในที่สุดพื้นที่ห้วยลึกก็กลับกลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสวยงาม เหมาะสมในการทำการเกษตร

โครงการหลวงห้วยลึก ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย เผ่าม้ง กะเหรี่ยง และคนเมือง ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบ สลับกับหมู่ภูเขาที่ ทับซ้อนอย่างงดงาม และมีอากาศที่เย็น ทำให้เหมาะแก่การท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ และยังถูกจัดสรรเป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตรแบบยั่งยืน ที่ส่งเสริม วิจัยและ เพาะพันธุ์ให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขา มีทั้งสารพัน แปลงพืชเมืองหนาว อย่าง แคนตาลูป หรือผักสลัด รวมทั้ง พืชผักที่ไม่ค่อยได้พบเห็นจากที่ไหน อย่าง แปลงผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี ฯลฯ แปลงสมุนไพร หรือแปลงดอกไม้ อย่าง เบญจมาศ ผลไม้ทั้งหมดนี้เพาะปลูกสลับกันตลอดทั้งปี ทำให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก กลายเป็นอีกหนึ่งปลายทางที่ไม่ควรพลาด

Contact :

08-1961-3174

Price Range :

- ( Baht)

All Reviews (2)

KookKai Kook
2015-06-23 13:41:29

โครงการหลวงห้วยลึก ตั้งอยู่ภายในบริเวณตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ จะเป็นชาวเขา เช่นกะเหรี่ยง ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่มานานมากแล้ว แต่กลุ่มชาวเขาเหล่านี้ ก็ทำให้สถานที่แห่งนี้ มีเสน่ห์ เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าไปเที่ยว ก็จะได้มีโอกาสเห็น วิธีชีวิต การดำเนิน.. Read more

KookKai Kook
2015-06-23 13:41:26

โครงการหลวงห้วยลึก ตั้งอยู่ภายในบริเวณตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ จะเป็นชาวเขา เช่นกะเหรี่ยง ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่มานานมากแล้ว แต่กลุ่มชาวเขาเหล่านี้ ก็ทำให้สถานที่แห่งนี้ มีเสน่ห์ เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าไปเที่ยว ก็จะได้มีโอกาสเห็น วิธีชีวิต การดำเนิน.. Read more

Show 1 to 2 of 2 Items

Discussion