ประติมากรรมใต้น้ำในทะเลตรัง

เป็นทางเลือกใหม่ของแหล่งท่องเที่ยวในทะเลตรัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดทำปะการังเทียมใต้น้ำซึ่งออกแบบเป็นประติมากรรมรูป \พะยูน\" เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น เป็นทางเลือกใหม่ของแหล่งท่องเที่ยวในทะเลตรัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดทำปะการังเทียมใต้น้ำซึ่งออกแบบเป็นประติมากรรมรูป \"พะยูน\" เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น "

เวลาเปิดทำการ :

บทความที่เกี่ยวข้อง (1)

รีวิวบ้านบ้าน : ลงเรือ ล่องเลตรัง ( นอนเกาะรอก เล่นน้ำเกาะกระดาน มุดถ้ำเกาะมุก )

แสดงความคิดเห็น