Sitaram Temple Or Namhuk Temple

หรือ วัดน้ำหัก บ้านจีน ตำบลระแหง ถนนตากสิน เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัด เหตุที่ชาวบ้านเรียกวัดน้ำหักเพราะในสมัยก่อนด้านตะวันตกของวัดเป็นแม่น้ำปิงที่มีกระแสน้ำไหลหักวน เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำจากลำห้วยแม่ท้อซึ่งไหลแรงมากได้ไหลตัดกระแสน้ำของแม่น้ำปิง จึงทำให้กระแสน้ำแม่ปิงหักเหเบนเข้าหาท่าน้ำหน้าวัด ต่อมามีการถมดินสองฝั่งแม่น้ำ ร่องน้ำจึงเปลี่ยนไปไม่มีคุ้งน้ำที่มีกระแสน้ำไหลวนให้เห็นอีก ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่นมี โบสถ์ และอาคารเรือนไม้สร้างตามศิลปะยุโรป พระอุโบสถของวัดเคยถูกไฟไหม้แต่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่ หน้าอุโบสถมีวิหารคต สร้างด้วยไม้แกะสลักลวดลาย ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยา หรือ วัดน้ำหัก บ้านจีน ตำบลระแหง ถนนตากสิน เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัด เหตุที่ชาวบ้านเรียกวัดน้ำหักเพราะในสมัยก่อนด้านตะวันตกของวัดเป็นแม่น้ำปิงที่มีกระแสน้ำไหลหักวน เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำจากลำห้วยแม่ท้อซึ่งไหลแรงมากได้ไหลตัดกระแสน้ำของแม่น้ำปิง จึงทำให้กระแสน้ำแม่ปิงหักเหเบนเข้าหาท่าน้ำหน้าวัด ต่อมามีการถมดินสองฝั่งแม่น้ำ ร่องน้ำจึงเปลี่ยนไปไม่มีคุ้งน้ำที่มีกระแสน้ำไหลวนให้เห็นอีก ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่นมี โบสถ์ และอาคารเรือนไม้สร้างตามศิลปะยุโรป พระอุโบสถของวัดเคยถูกไฟไหม้แต่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่ หน้าอุโบสถมีวิหารคต สร้างด้วยไม้แกะสลักลวดลาย ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยา

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Featured :

Tags :

วัด

All Reviews (1)

** NokLek ***
2015-06-25 17:25:30

มาตากรอบนี้ไปเที่ยววัดกันบ้างค่ะ วัดสีตลาราม หรือ วัดน้ำหัก บ้านจีน ตำบลระแหง ถนนตากสิน โดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางย่านชุมชน มีถนนรอบวัดด้านหน้าติดกับถนนตากสิน เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัด พอเข้ามาภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่มากมาย ที่วัดแห่งนี้มีกุฏิพระ ,อาคารเรือนไม้เก่าแก่ในวัด และโบสถ์ที่สร้.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion