Mon Poonsuda National Park

"ม่อนพูนสุดา" เป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม และน่ามาเยือนอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแม่เมย โดยม่อนพูนสุดานั้นอยู่ห่างจากม่อนกระทิง 2 กิโลเมตร โดยชื่อม่อนตั้งขึ้นตามชื่อของนักถ่ายภาพชั้นครูของเมืองไทย คือ อาจารย์พูน เกษจำรัส และภรรยาของท่านชื่อ สุดา เพื่อเป็นเกียรติแด่อาจารย์พูน ในฐานะที่เป็นผู้เดินทางมาถ่ายภาพบนหม่อนนี้เป็นคนแรก

Contact :

055-577409, 055-576452

Price Range :

฿฿ (101-500 Baht)

All Reviews (1)

Keng Amatawat
2015-06-29 15:41:37

สัมผัสอากาศหนาว..ที่..ม่อนกิ่วลม ณ.อุทยานแห่งชาติแม่เมย จังหวัดตาก ช่วงเวลาที่เหมาะจะมาท่องเที่ยวคือ ฤดูหนาว ม่อนกิ่วลมถือเป็นแหล่งชมทะเลหมอกอันดับต้นๆ ของเมืองไทย เพราะว่ามีทะเลหมอกให้คุณได้ชมมากกว่าหนึ่งจุด นอกจากม่อนกิ่วลม ยังชมทะเลหมอกได้ที่ ม่อนกระทิง ม่อนพูนสุดา ม่อนครูบาใส และม่อนปุยหมอก.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Related Articles (1)

{R e v i e w} เมื่อเวลาได้ให้โอกาสได้พบสิ่งสวยงามที่ ’ตาก’

Discussion