Wat Phupan Udomtham

วัดภูพานอุดมธรรม ชื่อเดิมวัดดานสาวคอย ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลานหินเรียบ มีต้นไม้เบญจพรรณขึ้นประปราย เมื่อขึ้นถึงลานหินนี้แล้ว สามารถมองเห็นยอดพระธาตุพนม รวมทั้งหนองหารในจังหวัดสกลนครได้ ความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้เนื่องมาจากหนุ่มสาวชาวบ้านสมัยก่อนเวลาจะไปหา ของป่าจะนัดหมายมาคอยกันที่นี่ หรือมาเที่ยวชมความงามกันที่นี่ตลอดเวลา จึงได้ชื่อว่าลานสาวคอย การเดินทาง ห่างจากอำเภอนาแกประมาณ 6 กม. รถยนต์สามารถขึ้นไปถึงบริเวณลานสาวคอยได้วัดภูพานอุดมธรรม ลานสาวคอย ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลานหินเรียบ มีต้นไม้เบญจพรรณขึ้นประปราย เมื่อขึ้นถึงลานหินนี้แล้ว สามารถมองเห็นยอดพระธาตุพนม รวมทั้งหนองหานในจังหวัดสกลนครได้เป็นอย่างดี การเดินทางห่างจากอำเภอ นาแกประมาณ 6 กิโลเมตร รถยนต์สามารถขึ้นไปถึง ใครผ่านไปทาง อ.นาแก ลองไปแวะนะครับ ไม่ไกลจากถนนสาย 223"100 รุ่นต่อปี หรือประมาณ 5,000-8,000 คนต่อปี" เป็นตัวเลขโดยประมาณของผู้เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดภูพานอุดมธรรม เลขที่ 97 หมู่ 12 บ้านดานสาวคอย ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม มีพระครูอุดมธรรมานุกูล เป็นเจ้าอาวาส โดยวัดแห่งนี้ได้รับคัดเลือกเป็นให้เป็น 1 ในจำนวนวัด 9 แห่ง และถือว่าเป็นแห่งแรกที่ดำเนินก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชจะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการ เปิดและสมโภชไหว้พระ-ชมทิวทัศน์ที่ วัดภูพานอุดมธรรม ดานสาวคอย-ลานหินเลือด...สู่เส้นทางธรรม ลานหินดานสาวคอย บนเทือกเขาภูพานน้อย อ.นาแก จ.นครพนม มีตำนานเล่าขานมากว่า 100 ปี ว่า เคยเป็น วิมานรัก ของคนหนุ่มสาวพื้นเมืองในยุคนั้น ที่ใช้เป็นที่นัดพบ และพลอดรักกันระหว่างขึ้นมาหาของป่า ล่าสัตว์ หรือกระทั่งเลี้ยงวัวควายทว่า เมื่อกว่า 30 ปีก่อนหน้านี้ ดานสาวคอยกลับแปรสภาพเป็น "ลานหินเลือด" เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้จัดเป็นพื้นที่สีแดงที่เคยเป็นสมรภูมิระหว่างเจ้า หน้าที่รัฐกับแนวร่วมพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)พระครูอุดมธรรมมานุกูล หรือ พระสุนทร อุตตโม เจ้าอาวาสวัดภูพานอุดมธรรม เล่าว่า ด้วยความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐและชาวบ้านที่นี่ ที่ต้องการให้ดินแดนที่นี่สงบสุข จึงร่วมใจกันสร้าง สำนักสงฆ์ภูพานดานสาวคอย ขึ้น

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

All Reviews (1)

matoom *matoom
2015-02-13 13:36:16

ตามประวัติของสถานที่แห่งนี้ มีผู้กล่าวไว้ว่า เป็นฐานที่พำนักของกลุ่มบุคคล ที่มีความคิดขัดแย้ง ทางด้านการเมือง และเป็นสถานที่ มีการสู้รบอย่างรุนแรง มีความตาย และคราบเลือด อยู่ทั่วทุกพื้นที่แห่งนี้ อีกตำนานเล่ากันมามากว่า 100 ปี ว่าสถานที่นี้เป็น "วิมานรัก" ของคนหนุ่มสาวพื้นเมืองในยุคนั้น ใช้เป็นที่นั.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion