Ban Prasat Home Stay

(แหล่งพักชุมชนบ้านปราสาท) ตำบลปราสาท ประกอบด้วยหมู่บ้านปราสาทเหนือและหมู่บ้านปราสาทใต้ซึ่งอยู่ติดกัน แต่ชุมชนที่ทำโฮมสเตย์ คือ บ้านปราสาทใต้กิจกรรมนี้เริ่มจากการที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำชาวต่างชาติไปพักค้างแรมเป็นครั้งคราวและทำเป็นกิจกรรมต่อเนื่องอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2539 จนปัจจุบันบ้านปราสาทเป็นตัวอย่างสำหรับหมู่บ้านอื่นทั่วประเทศ นิยมมาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับหมู่บ้านของตนเป็นการเพิ่มรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่ในชุมชน ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การมาพักคือระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคมซึ่งอากาศกำลังเย็นสบาย ชาวบ้านปราสาทก็เหมือนกับหมู่บ้านอีสานทั่วไปที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนา โดยทำนากันเพียงปีละครั้ง ยามว่างชาวบ้านมักประกอบอาชีพทำหัตถกรรมเสริมรายได้ บ้างสานเสื่อกก สานหมวก หรือสานรองเท้า กระเป๋า บางบ้านเลี้ยงไหมทอผ้า บ้างทำเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย มีทั้งซออู้และซอด้วง บรรยากาศโดยรอบของหมู่บ้านจะเป็นทุ่งนา มีธารปราสาทที่เชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่านแบ่งเขตแดนบ้านปราสาทเหนือและใต้ เป็น 1 ในแม่น้ำ 9 สายที่นำไปใช้ในพิธีกรรมในราชสำนัก แม่น้ำสายนี้จะไหลไปรวมกับแม่น้ำมูล ชาวบ้านได้อาศัยจับปลาจากแม่น้ำมาเป็นอาหาร

สนใจร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชนบทติดต่อได้ที่ ผู้ใหญ่เทียม ละอองกลาง โทร. 08 9381 7870 0 4436 7075 หรือ อาจารย์จรัญ จอมกลาง โทร. 0 4436 7062 , 08 1725 0791

Contact :

0 4436 7062 , 0 4436 7075

Price Range :

฿฿ (101-500 Baht)

All Reviews (1)

apipat meejaiman
2015-03-17 17:52:23

เมื่อพูดถึงโฮมสเตย์แถวในตัวเมือง โฮมสเตย์บ้านปราสาท แหล่งพักชุมชนภายในบ้านปราสาท ตั้งอยู่ภายในตำบลปราสาทซึ่งมีหมู่บ้านปราสาทเหนือและบ้านประสาทใต้ที่อยู่ติดกัน ผมเองได้เข้าไปสอบถามหาที่พักและได้เจอผู้ใหญ่เทียม เป็นผู้ใหญ่บ้านในชุมชนที่ทำโฮมสเตย์นั้น ผมสอบถามผู้ใหญ่และแกเล่าให้ฟังว่ากิจกรรมนี้เริ่ม.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion