Kong Kaeo Waterfall

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ด้านตะวันตกของเทือกเขาพนมดงรักซึ่งสูงโดดเด่นขึ้นมา จากที่ราบภาคกลางแล้วก่อตัวเป็นแนวเขตของที่ราบสูงโคราช มีเขาร่มเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด 1,351 เมตร เขาแหลมสูง1,326 เมตร เขาเขียวสูง 1,292 เมตร เขาสามยอดสูง 1,142 เมตร เขาฟ้าผ่าสูง 1,078 เมตร เขากำแพงสูง 875 เมตรเขาสมอปูนสูง 805 เมตร และเขาแก้วสูง 802 เมตร ซึ่งวัดความสูงจากระดับน้ำทะเล เป็นเกณฑ์ น้ำตกกองแก้วเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

All Reviews (1)

gritsanu chiwapattanapiboon
2015-02-26 13:58:12

สวัสดีครับ เพื่อนๆชาวไปไหนดี ทริปนี้ผมเที่ยวเขาใหญ่แบบแตกต่าง จากเดิมก็เที่ยวทั่วไปขับรถชมวิว กลางคืนนอนพักตากอากาศตามรีสอร์ทต่างๆ แต่วันนี้ชวนเข้าป่าเลยครับ มีใครมาโคราชแล้วเที่ยวน้ำตกบ้าง ? ตอบเลย..น่าจะเป็นส่วนน้อย คงมีแต่ชาวบ้านเท่านั้นล่ะ พิกัดวันนี้คือน้ำตกกองแก้วครับ ตั้งอยุ่ในอุทยานแห่ง.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion