Prasat Muangkhaek

เป็นปราสาทขอมที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโคราช ทว่าเหลือแต่เพียงซากฐานอาคาร พ.ศ.2533 กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งครั้งล่าสุด ได้พบโบราณวัตถุหลายชิ้น ที่สำคัญคือทับหลังรูปเทวดานั่งในซุ้มเหนือหน้ากาล มีสถาปัตยกรรมแบบเกาะแกร์ในศิลปขอม ซึ่งเป็นยุคสมัยเดียวกับปราสาทโนนกู่ห่างกันประมาณ 500 ม.

ที่ตั้งและการเดินทาง : บ้านกกกอก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางเดียวกับปราสาทโนนกู่ ห่างจากปราสาทโนนกู่ประมาณ 500 ม.

Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

All Reviews (1)

โอ๊ะโอ๋ ..
2015-03-15 08:57:14

ปราสาทเมิองแขก เป็นหนึ่งในศิลปะขอม ซึ่งอยู่อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 ในช่วงพุทธศควรรษที่ 14-15 วัฒนธรรมของขอมแพร่กระจายเข้าสู่อีสานใต้ ทำให้สิ่งก่อสร้าง ศาสนสถานซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะขอมมากมายในภาคอีสาน และเมืองเสมาที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของเมืองโคราช ซึ่งอยู่ในอำเภอสูงเนินปราสาทเมืองแขก ตั้งอยู่ที่ อำเภอ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion