พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

ตั้งอยู่ ณ อาคารวีรไทยในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่บอกเล่าถึงฐานบรรพบุรุษชาวนคร รวมถึงอารยธรรม วัฒนธรรม ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม อีกทั้งบุคคลผู้ซึ่งมีคุณูปการต่อเมืองนครในฐานะผู้ก่อตั้งและสร้างเมืองนคร อันมีพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช พระเจ้าจันทรภาณุ พระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช (ม่วง รตนธชเถร) พระครูเทพมุนีศรีสุวรรณถูปาฎมาภิบาล (ปาน) พระครูพิศิษฐอรรถาการ (พ่อท่านคล้าย) เป็นอาทิ พิพิธภัณฑ์เมืองฯ เป็นโครงการสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ด้วยวิทยาการอันทันสมัยในการนำเสนอเรื่องราวที่จัดแสดง ทำให้พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เปิดให้เข้าชมทุกวันเว้นวันจันทร์ เวลา 09.00-17..00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 7535 8261 ตั้งอยู่ ณ อาคารวีรไทยในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่บอกเล่าถึงฐานบรรพบุรุษชาวนคร รวมถึงอารยธรรม วัฒนธรรม ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม อีกทั้งบุคคลผู้ซึ่งมีคุณูปการต่อเมืองนครในฐานะผู้ก่อตั้งและสร้างเมืองนคร อันมีพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช พระเจ้าจันทรภาณุ พระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช (ม่วง รตนธชเถร) พระครูเทพมุนีศรีสุวรรณถูปาฎมาภิบาล (ปาน) พระครูพิศิษฐอรรถาการ (พ่อท่านคล้าย) เป็นอาทิ พิพิธภัณฑ์เมืองฯ เป็นโครงการสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ด้วยวิทยาการอันทันสมัยในการนำเสนอเรื่องราวที่จัดแสดง ทำให้พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เปิดให้เข้าชมทุกวันเว้นวันจันทร์ เวลา 09.00-17..00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 7535 8261

ข้อมูลติดต่อ :

0 7535 8261

ระดับราคา :

- ( บาท)

เวลาเปิดทำการ :

ลักษณะร้านค้า :

แสดงความคิดเห็น