วัดสักน้อย

ตั้งอยู่ในบ้านเลขที่ 20 หมู่ 9 ตำบลวัดชลอ เดินจากวัดโพธิ์บางโอมาประมาณเจ็ดร้อยเมตร เป็นวัดร้าง เหลือแต่วิหารเก่าชำรุด

ระดับราคา :

- ( บาท)

เวลาเปิดทำการ :

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่น่าสนใจ