Earthenware Housing

พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่ง บ้านกวานอาม่าน ซึ่งหมายถึง หมู่บ้านช่างปั้น อยู่เกาะเกร็ดในท้องที่หมู่ 1,5,6,7 ตำบลเกาะเกร็ด มีช่างปั้นอาศัย อยู่นับสิบราย เป็นศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญ จัดแสดงเครื่อง ปั้นดินเผามอญ ลายโบราณ การปั้นเครื่องปั้นดินเผานั้นเป็นอาชีพชาวมอญ มาตั้งแต่ ครั้งตั้งถิ่นฐานแถบลุ่มแม่น้ำอิรวดี เอกลักษณ์ของศิลปะสกุลช่าง เกาะเกร็ด ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะคือ โอ่งสลัก หรือหม้อสลัก หรือที่เรียกในปัจจุบัน ว่า หม้อลายวิจิตร ที่มีสัดส่วนและการตกแต่งงดงาม และมีมาตั้งแต่สมัย กรุงธนบุรี นับเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี ลวดลาย ประณีตสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และยังเป็นสัญลักษณ์ตราประจำ จังหวัดนนทบุรี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ริเริ่มโดยคุณพิศาล บุญผูก เครื่องปั้นดินเผา ต่างๆ สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต และภูมิปัญญาความศรัทธาในพุทธศาสนา ของชาวมอญได้อย่างชัดเจน อาทิ เจี่ยม (กะละมัง) หม้อสงกรานต์ซึ่งใช้ใส่ข้าวแช่ นำไปถวาย พระในวันสงกรานต์ ฯลฯ นอกจากนี้ระหว่างสองข้างทางเดิน บนเกาะมีบางบ้านที่ทำเครื่องปั้นดินเผา ภาชนะของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น กระถาง ครก โอ่งน้ำ ฯลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02584 5086

Contact :

02584 5086

Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday 9:00 AM - 5:00 PM
Tuesday 9:00 AM - 5:00 PM
Wednesday 9:00 AM - 5:00 PM
Thursday 9:00 AM - 5:00 PM
Friday 9:00 AM - 5:00 PM
Saturday 9:00 AM - 5:00 PM
Sunday 9:00 AM - 5:00 PM

All Reviews (1)

David Duangkaew
2014-01-13 14:36:15

สำหรับใครที่มาเที่ยวเกาะเกร็ดแล้ว ผมขอแนะนำอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งอยู่ในท้องที่หมู่ 1,5,6 และ 7 ของ ต.เกาะเกร็ด นั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามอญ ลายโบราณ ที่ชาวบ้านเรียกวันว่า “บ้านกวานอาม่าน” ซึ่งหมายถึง หมู่บ้านช่างปั้นนั่นเอง

สำหรับหมู่บ้านแห่งนี้มัช่างปั้นอาศัยอยู่หลายสิบราย ถือเป็นศูนย์ว.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Related Articles (2)

5 ที่เที่ยวสุดอินเทรนด์ ย่านสนามบินน้ำ By The Politan Rive

ที่เที่ยวนนทบุรี - 10 ที่เที่ยวหลากสไตล์เมืองนนทบุรี

Discussion