Sao Din Na Noi (Hom Chom) and Kok Sua

เสาดินนาน้อย (ฮ่อมจ๊อม) อยู่ที่ตำบลเชียงของ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีระยะ ทางห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 24 กิโลเมตร เป็นเสาดินที่มีลักษณะแปลกตาคล้าย “แพะเมืองผี” ที่จังหวัดแพร่ เสาดินนาน้อย เกิดจากการที่ดินตะกอน ทับถม ถูกเลื่อนตัวสูงขึ้นจากผิวดิน ผ่านเวลานานหลาย ล้านปี ถูกน้ำและฝน กัดเซาะ จนทำให้เกิดรูปร่าง ประหลาด แปลกตาอย่างที่เห็น สันนิษฐานว่าเสาดินนาน้อยมี อายุประมาณ 30,000-10,000 ปีและเคยเป็นก้นทะเลมาก่อน นอกจากนี้ยังค้นพบกำไลหินและขวานโบราณที่นี่ (ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน) แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้อาจเคยเป็น แหล่งอาศัยของ มนุษย์ยุคหินเก่า

Contact :

0 5452 1118

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday 7:00 AM - 5:00 PM
Tuesday 7:00 AM - 5:00 PM
Wednesday 7:00 AM - 5:00 PM
Thursday 7:00 AM - 5:00 PM
Friday 7:00 AM - 5:00 PM
Saturday 7:00 AM - 5:00 PM
Sunday 7:00 AM - 5:00 PM

All Reviews (3)

Naughty Pann
2014-05-30 16:30:24

เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นผืนดินขนาดใหญ่กว่า 50 ไร่ มีลักษณะเป็นเสาดินขนาดใหญ่คล้าย “แพะเมืองผี” ที่จังหวัดแพร่ จากข้อสันนิษฐานทางธรณีวิทยา เสาดินนาน้อย เกิดจากดินที่ตกตะกอน ทับถมกันเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจึงทำให้พื้นที่บางส่วนพังทลาย และยุบ.. Read more

mimny ben
2013-10-30 17:47:10

เสาดินนาน้อยมีลักษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม รูปทรงต่าง ๆ กันไป บ้างเป็นแท่งแหลม บ้างเป็นแท่งมนกลม คล้ายฉากคล้ายหลืบม่าน แล้วแต่จะจินตนาการให้เป็นรูปอะไร กระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่คล้ายๆกับแพะเมืองผีที่ จ.แพร่ ยิ่งในช่วงฤดูหนาวเสาดินจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง แดง ส้ม น้ำตาล ตัดกั.. Read more

Arnon Thongtem
2011-11-21 14:25:21

จากกรุงเทพฯ ผ่านนครสวรรค์ พิษณุโลกถึงแพร่ จากแพร่ตามถนนยันตรกิจโกศล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ไปถึงอำเภอเวียงสา เลี้ยวขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1026 จากอำเภอเวียงสาไป อำเภอนาน้อย มีทางแยกไปตามเส้นทางหมายเลข 1083 ขับเข้ามาประมาณ 10 กว่า กม. จะพบป้ายให้ไปทาง เสาดินนาน้อย เลี้ยวขวามาอีกป.. Read more

Show 1 to 3 of 3 Items

Related Articles (3)

น่านไง! รีวิวทริปขับรถเที่ยวน่านสายเขียว เที่ยวได้ไม่มีเบื่อ

20 ที่เที่ยวน่านสาย Road Trip แชร์ทริกเช่ารถขับเอง

ที่เที่ยวน่าน - 10 ที่เที่ยวเมืองต้องห้ามพลาด น่าน กระซิบรัก เสมอดาว

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ