รูปภาพ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

ภาพถ่ายจากด้านในพิพิธภัณฑ์มองออกมาจะเป็นพระเจดีย์ว้ดช้างค้ำ