Bang luang Temple

ประวัติวัดบางหลวง
วัดบางหลวง เดิมชื่อว่า “วัดสิงห์” เป็นวัดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัดหนึ่ง ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา มีประวัติและหลักฐานที่น่าศึกษาค้นคว้าอยู่มิใช่น้อย ดังจะเห็นได้จากจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติทั้งหมดภายในอุโบสถ และเจดีย์ นับว่าเป็นศิลปะสมัยอยุธยาแทบทั้งสิ้น แต่ศิลปะภาพจิตกรรมต่าง ๆ ร่วงโรยไปมาก ยังที่ได้มีการบูรณะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์บ้าง
วัดนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตก ในตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ห่างจากศาลากลางจังหวัดปทุมธานีไปทางทิศใต้ ประมาณ ๓ กิโลเมตร ตามประวัติเดิมของวัดบางหลวง พระรามัญมุนี (สุทธิ์ ญาณรํสี) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหลวงและอดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้บันทึกไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ พอเป็นเค้าว่า “วัดบางหลวงใน” หรือ “วัดบางหลวงไหว้พระ” นี้ แต่ก่อนมิได้สร้างวัดนี้ เป็นทำเลพงแขม รกด้วยหญ้าลัดดาวัลย์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์จตุบาททวิบาท มีเสือดาว กวางทราย เป็นต้น มีลำคลองเข้าไปทุ่งนาแห่งหนึ่ง เรียกว่า “คลองบางหลวง” พงป่ารกชัฏ ตามริมคลองเป็นที่เปล่าเปลี่ยวจากผู้คนไปมา คลองนี้แต่ก่อนกว้างประมาณ ๓-๔ วา และมีจระเข้ตัวเล็ก ๆ ชุกชุม มัจฉาชาติก็มาก สกุณชาติต่าง ๆ ก็มาก อาศัยทำรังอยู่ตามต้นไม้ พวกพรานก็เที่ยวสัญจรหาละมั่งกวางทราย จับนกจับปลาไว้เป็นภักษาหาร ครั้นเมื่อมนุษย์มากขึ้นก็อาศัยในตำบลนี้แต่ล้วนเป็นคนไทยโดยมาก ตั้งภูมิลำเนาทำมาหากินในตำบลนี้
ครั้นกาลต่อมา ผู้คนก็มากขึ้นอีกหลายเท่าตั้งเป็นปึกแผ่นหนามากขึ้นทุกที ความเจริญของภูมิประเทศก็ดีขึ้นทุกชั้น ต่อมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๒๔๖ หรือ จุลศักราช ๑๐๖๕ สมเด็จพระสรรเพชรที่ ๘ ทรงพระนามเดิมว่า “พระพุทธเจ้าเสือ” (ดอกเดื่อ) เป็นพระเจ้าแผ่นดินในพระนครศรีอยุธยาทาราวดี คือกรุงเก่า ได้ทรงสร้างวัดนี้ขึ้น ที่ตำบลปากคลองบางหลวงฝั่งใต้ พระราชทานนามว่า “วัดสิงห์” มีทั้งอุโบสถและหมู่กุฏิ แต่หมู่กุฏิอยู่ด้านใต้ของอุโบสถได้ปั้นรูปสิงห์ด้วยปูนเพ็ชร ตั้งไว้หน้าอุโบสถ ๒ ตัว และปั้นรูปจระเข้ด้วยปูนเพ็ชร ตั้งไว้ที่หน้าอุโบสถ ๒ ตัว และตั้งปริศนาไว้ว่า....
“ชั่วฟ้าหางหงส์ลงที่ตีนสิงห์ คิดไม่ได้เอาที่ปลายตีน”
ในบันทึกที่ยกมานั้น น่าจะเป็นความจริงอยู่มากเพราะวัดบางหลวง มี ๒ วัดคู่กัน คือ วัดบางหลวงนอก กับ วัดบางหลวงใน วัดบางหลวงใน คือวัดที่อยู่ในปัจจุบันนี้ ส่วนวัดบางหลวงนอกได้ทรุดโทรมปรักหักพังเป็นร้างไปหมดแล้ว มองไม่เห็นเป็นสภาพวัด แต่มีร่องรอยฐานการก่อสร้างปรากฏอยู่บ้าง บริเวณวัดบางหลวงนอกใช้เป็นที่ปลูกสร้างโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” อยู่หลายสิบปี ตามทางสันนิษฐานของผู้เขียนเห็นว่า วัดบางหลวงนอก น่าจะสร้างเป็นวัดมาก่อนสมัยของพระเอกาทศรถ ขึ้นครองราชย์ พอตกมาถึงสมัยของพระเอกาทศรถขึ้นครองราชย์แล้วพระองค์ ได้ทรงเกณฑ์คนขุดคลองลัดเตร็จใหญ่จากวัดไก่เตี้ยตัดตรงลงมาทะลุคลองบางหลวง เชียงรากตรงวัดศาลเจ้า เมื่อ พ.ศ. ๒๑๕๑ ในการขุดคลองคราวนี้นั้น ได้พบพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนองค์หนึ่ง ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ ศอกเศษ กล่าวกันว่าเมื่อพบพระพุทธรูปแล้ว ก็ช่วยกันซุกซ่อนไว้ไม่ให้หลวงหรือทางราชการเห็น เอาพระพุทธรูปซ่อนไว้ที่วัดบางหลวงนอก เดิมทีเมื่อสร้างวัดใหม่ ๆ คงไม่ได้ชื่อวัดบางหลวง คงชื่ออย่างอื่น ต่อมาเมื่อภายหลังขุดคลองลัดเตร็จใหญ่ พบพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน เอาหลบซ่อนไว้ในวัด เรียกว่าบังไว้ไม่ให้หลวงเห็น จึงพูดกันติดปากว่า “บังหลวง” หรือ "วัดบังหลวง" เมื่อเวลาผ่านเลยมานานคำว่า “บังหลวง” จึงกลายเป็น “บางหลวง” พระพุทธรูปองค์นี้ปัจจุบันก็ยังอยู่ มีพุทธศาสนิกชนพากันมาเคารพสักสาระ กราบไหว้กันอยู่เสมอ เมื่อถึงเทศกาลงานประจำปี วันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ จะมีประชาชนมากราบไหว้นมัสการกันมิได้ขาด จนล่ำลือกันไปทั่ว ชาวบ้านพูดกันติดปากว่า “บางหลวงไหว้พระ” เป็นที่รู้กันโดยพฤตินัย
เมื่อถึง พ.ศ. ๒๒๔๖ ในราชการขุนหลวงสรศักดิ์ (พระพุทธเจ้าเสือ) พระองค์ทรงนิยมเสด็จประพาสท่องเที่ยวยิงนกตกปลาล่าสัตว์ ครั้นเสด็จผ่านอาจจะทอดพระเนตรเห็นวัดบางหลวงประกอบกันเป็นภูมิประเทศที่ดี คงจะเสด็จขึ้นไปนมัสการพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนนี้ด้วย เวลานั้นวัดบางหลวงคงจะเก่าทรุดโทรมมากยากแก่การบูรณปฏิสังข

Contact :

02 581 6948

Price Range :

- ( Baht)

All Reviews (2)

It's Me OiL
2015-05-22 19:16:42

วัดบางหลวง วัดเก่าแก่ที่สำคัญวัดนึงขิงจังหวัดปทุมธานี วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยววัดนี้กันค่ะ

วัดบางหลวง ตั้งอยู่ที่ถนนปทุมสายใน บริเวณตำบลบางหลวง เมืองปทุมธานี สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาและเป็นวัดสำคัญที่ชาวบ้านระแวกนี้ใช้ประกอบศาสนพิธีต่างๆมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ทำให้เป็นวัดมีประวัติและหลักฐานที่น่าศ.. Read more

Beau RainBeau
2015-02-27 10:24:14

วัดบางหลวง ตั้งอยู่ที่ ต.บางหลวง อ.เมือง ปทุมธานี เป็นวัดโบราณที่มีอายุยาวนานกว่า 300 ปี สันนิฐานว่าน่าจะสร้างมาก่อนสมัยพระเอกาทศรถขึ้นครองราชย์ พอมาถึงสมัยพระเอกาทศรถ พระองค์ได้ทรงเกณฑ์คนขุดคลองลัด เมื่อปี พ.ศ. 1251 ในการขุดคลองครั้งนี้ ได้พบพระพุทธรูปสมัยเชียงรากแสนองค์หนึ่ง เล่ากันว่าเมื่อพบพระพุ.. Read more

Show 1 to 2 of 2 Items

Related Articles (1)

7 Amazing ไทยทึ่ง! รวมอัศจรรย์สุดอึ้ง แดนสยาม

Discussion