ศาลากลาง ปทุมธานี (หลังเก่า)

ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นเรือนปั้นหยา ด้านหน้าก่อปูนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป มีลวดลายตกแต่งด้านหน้า ที่สวยงาม ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นเรือนปั้นหยา ด้านหน้าก่อปูนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป มีลวดลายตกแต่งด้านหน้า ที่สวยงาม ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ

ระดับราคา :

- ( บาท)

เวลาเปิดทำการ :

รีวิวทั้งหมด (1)

BIG Jung
2015-05-23 22:32:04

ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเก่า) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษที่ 50 ง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 พื้นที่โบราณสถานประมาณ 8 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้รับงบประมาณจากจังหวัดปทุมธานี ตามโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจังหว.. อ่านต่อ

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

แสดงความคิดเห็น