นกเป็ดน้ำอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์


อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 33 เส้นประจันตคาม-กบินทร์บุรี กิโลเมตรที่ 206-207 เป็นสวนสาธารณะและหนองน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 900ไร่ ในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีนกเป็ดน้ำจากไซบีเรียมาอาศัยเป็นจำนวนมากนับพันตัว อุทยานฯ
เปิดระหว่างเวลา 06.00-20.00 น.

อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 33 เส้นประจันตคาม-กบินทร์บุรี กิโลเมตรที่ 206-207 เป็นสวนสาธารณะและหนองน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 900ไร่ ในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีนกเป็ดน้ำจากไซบีเรียมาอาศัยเป็นจำนวนมากนับพันตัว อุทยานฯ
เปิดระหว่างเวลา 06.00-20.00 น.

ระดับราคา :

- ( บาท)

เวลาเปิดทำการ :

แสดงความคิดเห็น