Chao Phraya Abhaibhubate Museum

โรงพยาบาลก็สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ คำตอบ รออยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพราะที่นอกจากตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ซึ่งมีสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกสีเหลืองสด ซึ่งมีความงดงามในแง่สถาปัตยกรรมควรค่าแก่การอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ที่ให้ความรู้ ด้านวิชาการแพทย์แผนไทย จนได้ชื่อว่าเป็นผู้นำแห่งอาเซียน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เสมือนสะพานเชื่อมสององค์ความรู้ทางการแพทย์แผนโบราณกับแพทย์แผนปัจจุบันมารวมไว้ด้วยกัน เป็นสถานศึกษาวิจัยและพัฒนาสมุนไพรซึ่งได้รับการยอมรับในวงกว้าง ปัจจุบัน ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย และเป็นร้านยาไทยต้นแบบโพธิ์เงิน-อภัยภูเบศรโอสถ ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายโบราณ ที่นี่ จึงสามารถเป็นได้ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นสถานที่เรียนรู้ทางวิชาการไปด้วยพร้อมกัน

Related Articles (1)

ที่เที่ยวปราจีนบุรี - 10 ที่เที่ยวแนะนำเมืองปราจีนบุรี เมืองหัวใจสีเขียว

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ