มัสยิดดาโต๊ะ

โบราณสถานแห่งนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในเชิงศาสนา ซึ่งปัจจุบันได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี อีกทั้งกรมศิลปากรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในประวัติศาสตร์ด้านศาสนา ซึ่งกรมศิลปากรได้ทำการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478

ระดับราคา :

฿ (0-100 บาท)

เวลาเปิดทำการ :

เปิดทำการทุกวัน 08:00 - 18:00 น.

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่น่าสนใจ