Suan anusorn Tsunami bannamkem

อยู่ที่บ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า ซึ่งเป็นสถานที่ประสบพิบัติภัยสึนามิอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 โดยรัฐบาลได้ดำเนินการก่อสร้างหอเตือนภัย พิพิธภัณฑ์ และสวนแห่งนี้ขึ้นริมชายหาดบ้านน้ำเค็ม อยู่ที่บ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า ซึ่งเป็นสถานที่ประสบพิบัติภัยสึนามิอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 โดยรัฐบาลได้ดำเนินการก่อสร้างหอเตือนภัย พิพิธภัณฑ์ และสวนแห่งนี้ขึ้นริมชายหาดบ้านน้ำเค็ม

Price Range :

- ( Baht)

All Reviews (1)

min mmm
2015-02-16 23:25:44

มาจังหวัดพังงา พลาดไม่ได้ที่ต้องไปดูสวนอนุสรณ์สึนามิ บ้านน้ำเค็ม เพราะเป็นสถานที่ที่ทุกคไม่เคยลืม และลืมไม่ลง...... ถึงเหตุการณ์ในวันนี้

สวนอนุสรณ์สึนามิ บ้านน้ำเค็ม ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สินามิ และปรับปรุงใหม่ให้เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Related Articles (2)

7 ที่อยู่ของคนตายที่กลายมาเป็นที่เที่ยวของคนเป็น ภาค2

เที่ยวตามรอยอดีตกับ 8 โศกนาฏกรรมในเมืองไทย

Discussion