Chao Doi Travel Village

หมู่บ้านชาวดอย (ชาวม้ง) บ้านเล่าลือ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของเขาค้อ ซึ่งมีชาวม้งอาศัยอยู่มาก ในอดีตชาวม้งนิยมปลูกฝิ่นกันมาก แต่ทางการได้เข้ามารณรงค์ให้เลิกปลูกฝิ่น และหาอาชีพเกษตรอื่น ๆ มาทดแทน ปัจจุบันชาวเขาเผ่าม้ง ประกอบอาชีพปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ซึ่งทำให้ชาวเขาเผ่าม้งมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ เมื่อเข้ามาในหมู่บ้านจะได้พบเห็นบ้านเรือนและวิถีชีวิตชาวม้ง ยังพบเห็นชาวเขาที่แต่งกายด้วยผ้าที่ทอขึ้นเอง มีครกไม้ตำข้าว และสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ในบริเวณหมู่บ้าน หมู่บ้านม้งมักจะอยู่บนที่สูงหรือเชิงเขา สร้างขึ้นอย่างง่ายๆ ให้กันฟ้ากันฝนได้ ด้วยวัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติและมักจะมีลาน สำหรับหนุ่มสาวใช้โยนลูกช่วง ตอนปีใหม่ การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปน้ำตกศรีดิษฐ์ ทางหลวงหมายเลข 2325 โดยบ้านเล่าลืออยู่บริเวณ กม. 16 นักท่องเที่ยวสามารถขับรถเที่ยวในบริเวณหมู่บ้านได้

Contact :


Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday 9:00 AM - 5:00 PM
Tuesday 9:00 AM - 5:00 PM
Wednesday 9:00 AM - 5:00 PM
Thursday 9:00 AM - 5:00 PM
Friday 9:00 AM - 5:00 PM
Saturday 9:00 AM - 5:00 PM
Sunday 9:00 AM - 5:00 PM

All Reviews (1)

Pornpimon Maka
2015-03-12 20:04:13

ทริปไป “จังหวัดเพชรบูรณ์ ” พลาดไม่ได้เลยค่ะกับการท่องเที่ยวในเชิงผจนภัญ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตรกร ต้องไปที่นี่ หมู่บ้านชาวดอย (ชาวม้ง) บ้านเล่าลือ อยู่เขาค้อ อากาศเย็นสบายมีหมู่บ้านที่ไม่ปรุงแต่งบางหลังก็ไม่มีไฟฟ้าใช้และการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตรแบบวิถีชีวิตชาวเผ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ