Khao Ya

ยอดเขาย่า เป็นที่ตั้งของพระตำหนักเขาค้อ ด้านบนยอดเขาย่าจะมีฐานปฏิบัติการทางทหาร เดิมที่ใช้ในการต่อสู้กับ ผกค. และสามารถชมวิวได้โดยรอบ สามารถมองลงมายังพระตำหนักเขาค้อ ด้านล่างด้วย ที่จุดชมทิวทัศน์ยอดเขาย่า มีศาลาชมวิว ชื่อศาลาพระเทพ อยู่ยอดเขาย่า ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,305 เมตร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เคยเสด็จขึ้นไป ณ ศาลาแห่งนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ 360 องศา

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

All Reviews (1)

Pornpimon Maka
2015-03-12 20:22:56

คัยที่สนใจ "พิชิตยอดเขาย่า" จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นต้องไม่พลาดเรยทีเดียวค่ะ ก่อนอื่นขอแนะนำอำเภอเขาค้อนั้นเป็นดินแดนที่ภูมิประเทศที่สวยงาม เป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขาสูงสลับสับซ้อนมากมาย อากาศเย็นและเต็มไปด้วยหมอกขาวแทบทั้งปี และยิ่งถ้าเป็นในฤดูหนาวนั้น จังหวัดที่ต้องคิดถึงที่สุดก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์ .. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ