PHUKET THAIHUA MUSEUM

ตั้งอยู่ที่ถนนกระบี่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งชาวจีนฮกเกี้ยนบรรพบุรุษชาวจีนรุ่นแรกที่อพยพมาอยู่ที่ภูเก็ตได้ร่วมกันตั้งขึ้น ตัวอาคารแบบชิโนโปรตุกีสที่เห็นในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 ด้านบนยังใช้เป็นห้องเรียนภาษาจีน ส่วนด้านล่างมักใช้จัดนิทรรศการต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านศิลปะและวัฒนธรรม เปิดทุกวันเว้นวันพุธและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-17.00 น. ค่าเช้าชม คนไทย 50 บาท ต่างชาติ 200 บาท

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

All Reviews (1)

BaNaNa Lover
2014-02-07 14:01:31

จังหวัดภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่การท่องเที่ยวทางทะเลเพียงอย่างเดียว แต่ภูเก็ตยังเป็นเมืองเก่าแก่ ที่เก็บสะสมเรื่องราวจากครั้งบรรพบุรุษและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น วันนี้เราขอย้อนเวลาพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสถานที่ซึ่งรวบรวมประวัติความเป็นมาย่านเมืองเก่าภูเก็ต กับที่นี่เลย “พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว”

เป็นที่รู้กันดี.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion