Ceramic Housing

ตั้งเขวา ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงสาย 208 (มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด) ประมาณ 4 กิโลเมตร และแยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพปั้นหม้อดินเผา ซึ่งชาวอีสานใช้เป็นหม้อน้ำ หม้อแกง กรรมวิธีทำยังเป็นแบบโบราณดั้งเดิม ตั้งเขวา ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงสาย 208 (มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด) ประมาณ 4 กิโลเมตร และแยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพปั้นหม้อดินเผา ซึ่งชาวอีสานใช้เป็นหม้อน้ำ หม้อแกง กรรมวิธีทำยังเป็นแบบโบราณดั้งเดิม

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Featured :

Tags :

All Reviews (1)

รจรินทร์ ท่อนคำ
2015-06-24 17:44:33

หมู่บ้านปั้นหม้อ ตั้งอยู่บ้านหม้อ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 5 กิโลเมตรคะ เป็นแหล่งปั้นหม้อและผลิตเครื่องใช้ดินเผา­ชั้นดี จนเป็นที่กล่าวขานถึงชื่อเสียงและคุณภาพมา­ยาวนาน เพราะคนที่นี่เขาสืบตกทอดกันมาจากอดีต ร่วมๆ 200 ปีมาแล้ว ชาวบ้านมีอาชีพหลักคือ การทำนา .. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ